divendres, 3 de febrer de 2012

Una altra avaluació i uns altres informes

Les eines que fem servir per avaluar els aprenentatges dels nostres alumnes estan canviant. Les rúbriques. els diaris d'aprenentatge. els portafolis, les autoavaluacions, s'estan instal·lant a les aules. Però sovint els informes a les famílies no han canviat.
En aquesta magnífica presentació de la Guida Al·lès, sobre l'avaluació de les competències bàsiques, es recullen unes quantes diapositives de la Neus Sanmartí on es presenta l'informe a les famílies que fan servir a l'Escola Montserrat Solà, de Mataró.En aquest mateix bloc també podeu mirar:
Avaluació competencial
Els portafolis