divendres, 14 d’octubre de 2011

Els portafolis

A la pàgina de l'Xtec hi ha una secció dedicada a l'explicació de què és i com fer un portafolis.

Val la pena llegir-la amb atenció. Ens presenta diferents enllaços i recursos per entendre com podem avaluar a partir dels portafolis dels alumnes.

Entre els enllaços que es proposen destaca el dels MicroTallers TAC del Servei Educatiu del Tarragonès.

En aquesta pàgina trobareu des de la definició de portafolis fins l'article de la Llei d'educació de Catalunya on s'estableix el dossier d'aprenentatge com a eina d'avaluació, passant per com s'ha de plantejar l'elaboració d'un portafolis o diferents eines per confeccionar una bona rúbrica.

Es tracta de dos llocs que ens ajudaran a plantejar-nos l'avaluació a partir dels portafolis que facin els nostres alumnes.

0 comentaris: