dimecres, 20 d’octubre de 2010

Diccionario visual

El "Diccionario visual" és un bon recurs per a treballar molts temes a les nostres classes, des de vocabulari de castellà, anglès o francès, a temes de medi social o natural.

Les paraules están agrupades en sis temes: vegetals, animals, cos humà, transports, vestits i instruments musicals. També trobareu un cercador de paraules en el mateix diccionario visual o en la web.

Pot ser un bon recurs per a treballar amb la pissarra digital.

0 comentaris: